Preču zīmju 2. izsole

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ.Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod labprātīgā izsolē ar lejupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību. Preču zīmju tirgus cena - EUR 20 500; izsoles sākuma cena - EUR 15 375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 13.04.2017. plkst. 11.00. Izsoles norises vieta: Rīga, Miesnieku iela 9.

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS "TRASTA KOMERCBANKA" norēķinu kontā Nr. LV30PARX0000035380009 "Citadele banka" AS preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas (EUR 2050) un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis - "nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni67027777 no plkst.10.00-17.00. 

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Preču zīmju 2. izsole - NENOTIKA

 

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese: Miesnieku iela 9, Rīga, pārdod 2.labprātīgā izsolē 19.12.2016., plkst.10:00, Rīgā, Miesnieku ielā 9, ar augšupejošu soli figuratīvas un vārdiskas preču zīmes kā lietu kopību :

 

Preču zīmju tirgus cena- EUR 20500 un izsoles sākuma cena ir EUR 15375. Izsoles nosolītā cena papildus apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. 

 

Pretendentiem ne vēlāk kā 5 dienas līdz izsoles dienai jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, preču zīmju pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no izsoles tirgus cenas – EUR 2050 un dalības maksa EUR 100 (maksājuma mērķis: “nodrošinājums un dalības maksa par preču zīmju kopību).

 

Ar preču zīmju aprakstu un vērtējumu var iepazīties, Rīgā, Miesnieku ielā 9, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00.

 

Preču zīmju novērtējums ir atrodams arī šeit.  Izsoles noteikumi ir atrodami arī šeit.

 

 

Aукцион товарных знаков

 

ЛАО „Trasta komercbanka”, регистрационный № 40003029667, юридический адрес: ул. Миесниеку 9, г. Рига, LV-1050, продает на первом добровольном аукционе с восходящим шагом, который состоится 14.07.2016 в 12:00 в Риге, ул.Паласта 1, следующие изобразительные и словесные товарные знаки как совокупность вещей:

 

 

Название товарного знака

Вид товарного знака

Территории действия товарного знака

(LV-Латвия, BY- Белоруссия, UA- Украина, EM- Европейский союз, RU- Россия, KZ-Казахстан)

Номер регистрации

Срок окончания товарного знака/срок возобновления

TRASTA KOMERCBANKA

словесный

LV

M40171

29.05.2016

TRASTA KOMERCBANKA

словесный

BY,UA,EM

922480

09.01.2017

TKB

изобразительный

LV

M40168

29.05.2016

TKB

изобразительный

BY,KZ,RU,UA,EM

922662

09.01.2017

TKB

словесный

LV

M40169

29.05.2016

TKB

словесный

BY,KZ,UA,EM

922479

09.01.2017

TRASTS

словесный

LV

M40170

29.05.2016

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

LV

M57346

29.09.2016

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

BY,UA,EM

957088

31.01.2018

TKB

изобразительный

LV

M68757

28.01.2025

TKB

изобразительный

BY,KZ,RU,UA,EM

1249383

28.01.2025

TKB

изобразительный

LV

M68753

14.01.2025

TKB

изобразительный

BY,KZ,RU,UA,EM

1249384

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

LV

M68758

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

BY,EM,UA

1249382

28.01.2025

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

LV

M68752

14.01.2015

TKB TRASTA KOMERCBANKA

изобразительный

BY,EM,UA

1249385

28.01.2025

SMART FINANCE

изобразительный

LV

M69208

28.01.2025

SMART FINANCE

изобразительный

LV

M69209

28.01.2025

SMART FINANCE

изобразительный

LV

M69210

28.01.2025

SMART FINANCE

изобразительный

LV

M69211

28.01.2025

 

 

Рыночная и начальная стоимость товарных знаков - EUR 20500. Предложенная цена аукциона дополнительно  облагается НДС. 

 

Претендентам необходимо до 09.07.2016. перечислить на расчетный счет ЛАС „Trasta komercbanka” № LV28HABA0551041492621 в АО "Swedbank” сумму обеспечения покупки товарного знака в 10% от рыночной цены аукциона – EUR 2050 (цель платежа: обеспечение за совокупность товарных знаков) и взнос за участие в размере EUR 100 (цель платежа: взнос за участие за совокупность товарных знаков).

 

С условиями аукциона и оценкой недвижимости можно ознакомиться по адресу: Рига, ул. Паласта 1, 1-й этаж, позвонив предварительно по телефону 67027999 с 10:00-17:00.

 

Оценка товарных знаков доступна также здесь.  Условия аукциона доступна здесь.

 

 

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.