право требования к ООО “Kolumbija”, ООО “PK INVEST”, ООО “Liepājas Zvejas Osta”, ООО “BALTĀ ZIVĪTE”, ООО “ROŅU 6” и компанию “Nirtolex limited”

LAS „TRASTA KOMERCBANKA”, reģ. Nr.40003029667, juridiskā adrese Miesnieku iela 9, Rīga, LV-1050, pārdod labprātīgajā izsolē ar lejupejošu soli prasījuma tiesību lietu kopību pret LSEZU SIA “Kolumbija”, reģ. Nr.40003564065, LSEZU SIA “PK INVEST”, reģ. Nr.40003617771, SIA “Liepājas Zvejas Osta”, reģ. Nr.42103031952, SIA “BALTĀ ZIVĪTE”, reģ. Nr.40003381824, SIA “ROŅU 6”, reģ.Nr.42103030266, kompāniju “Nirtolex limited”, reģistrēta Kiprā, Arch Makariou III, 69 Tlais Tower, 3 floor – flat/office 301, Nicosia P.C.1070, Cyprus.

Tirgus vērtība 6 230 699 EUR un izsoles sākuma cena 3 740 000 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN. Izsole notiks 01.02.2017., plkst.14.00, Rīgā, Miesnieku ielā 9.

 Pretendentiem ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms izsoles norises dienas jāieskaita LAS „TRASTA KOMERCBANKA” norēķinu kontā Nr.LV30PARX0000035380009, „Citadele banka” AS, pirkuma nodrošinājums 10% apmērā (374000 EUR) no prasījuma tiesību izsoles sākuma cenas un dalības maksa 100 EUR (maksājuma mērķī norādot prasījuma tiesību lietu kopības izsole).

Ar vērtējumu var iepazīties Rīgā, Miesnieku ielā 9, 1.stāvā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67027777 no plkst.10.00-17.00. 

Связаться

Я ознакомился/ась с условиями

К сожалению, не удалось отправить. Заполните обязательные поля (красные) и попробуйте еще раз.

Спасибо!

Ваше сообщение отправлено. Свяжемся с вами в ближайшее время.